Kostnad för vatten per månad och lägenhet skiljer sig mycket åt i landet. Om du bor i hyreslägenhet så behöver du inte tänka på den faktiska kostnaden. Vattenkostnaden ingår i hyran  och är inbakad i den. Däremot är det bra att vara medveten om vattenkostnaden om man ska köpa en bostadsrätt. 

Stora skillnader i kostnader för vatten

Exakt hur stora de faktiska kostnaderna per månad för en lägenhet är skiljer sig åt på var man bor, vilken leverantör man egentligen har, samt hur mycket vatten man gör åt. Den viktigaste faktorn som styr vattenkostnaden  är ju faktiskt hur mycket vatten du gör åt. Om du låter spola vatten i onödan, duschar länge eller har en tvättmaskin installerad i hemmet kommer så klart din vattenkostnad vara betydligt högre än om du knappt är hemma och duschar nästan bara på gymmet. 

Under de senare åren har kostnaden för vatten ökat drastiskt i olika städer. Vattnet i Strömstad har till exempel skenat, så där har man bland det dyraste vattnet i Sverige medan en stad som Falköping har kostnaden legat stilla ett bra tag. Dessutom räknar olika leverantörer på olika sätt så att det är svårt att göra generella jämförelser. Men man kan ändå ta fram exempel som visar hur kostnaderna kan se ut. 

Exempel på kostnad per månad för lägenhet

Stockholms Vatten och Avfall som är Storstockholms största leverantör av vatten tar för lägenheter 7,77 kr. per kubikmeter levererat dricksvatten under 2020. Den som bor i exempelvis en bostadsrätt måste dessutom dela en grundavgift med de andra boenden i huset som under samma år ligger på 3964 kronor per flerbostadshus. 

Normalförbrukningen av vatten per månad för en tvåa är cirka 3,58 kubikmeter kallvatten och 2,16 kubikmeter varmvatten. Detta innebär en kostnad på 44,60 kronor för själva vattnet. Till detta tillkommer fasta avgifter. Många mindre hushåll har en kostnad för vattnet på 200 till 300 kronor per månad. Flerbarnsfamiljer har ofta det dubbla och mer även om de försöker spara mycket på vattnet. Men det förekommer som sagt stora skillnader inom landet, så om du vill veta en mer exakt vad medelkostnaden för en bostad för den ort där just du bor eller planerar flytta till, är det bättre att försöka leta upp kostnadsexempel för just den specifika orten.