Om det går att stänga av vattnet i din lägenhet är det i regel en ganska enkel procedur. Kranen eller skruven för att stänga av allt vatten i lägenheten brukar sitta i badrummet. Det finns två olika vanliga ställen man kan titta efter. Om det inte går får man fråga fastighetsägaren. 

Det finns tillfällen man kan behöva stänga av vattnet i lägenheten. Det kan exempelvis röra sig om att en ledning som läcker eller har gått sönder och måste bytas ut. Eller så kanske man vill göra en renovering i lägenheten som kräver att vattnet stängs av. Hursomhelst så är det i regel lätt gjort och inget man behöver be tillstånd till om det är tillfälligt. 

Hur gör man för att stänga av vattnet i en lägenhet?

För att stänga av vatten i lägenheten kan du först titta bakom toalettstolen. Man skall då se två stora muttrar, ofta sitter den ena över den andra. Den ena är till varmvattnet, den andra till kallvattnet. Vilken som är vilken vet du så klart bara genom att känna på de anslutande ledningarna. Du måste skruva åt båda muttrarna för att stänga av allt vattnet i lägenheten. Det gör du genom att först skruva loss täckmuttern med en skiftnyckel. Sen stänger du av vattnet med hjälp av en stor skruvmejsel.

En synlig ballofix i vissa lägenheter

I en del nyare lägenheter, lägenheter som genomgått reparationer i badrummet eller där man gjort ändringar för att kunna installera en tvättmaskin kan avstängningen för vattnet se annorlunda ut. Då finns en så kallad ballofix synlig i badrummet, ofta i samband med en vattenkran till exempelvis en fristående tvättho. Ballofixen är monterad på en vattenledning och fungerar ofta som en blandare. Samma sak gäller för den som för två separata kranar, det är en stor mutter och man behöver en stor skiftnyckel för att skruva den. (För övrigt, visste du att ballofixen har något att göra med staden Helsingborg?)  

Finns avstängningen av vattnet inne i lägenheten?  

Ibland finns inte avstängningskran i lägenheten. Exempelvis kan man bo i en lägenhet som från början har suttit ihop med en annan men delats upp i flera. Man måste då helt enkelt fråga fastighetsägaren eller hyresvärden om hur man ska göra.