Att hyra ut en lägenhet svart innebär att det inte finns något lagligt avtal som ett andrahandskontrakt. Att begära, träffa avtal om eller ta emot särskild ersättning för att hyra ut en bostadslägenhet är olagligt och straffbart. 

Svarta bostäder har ökat lavinartat Oavsett om ser på Stockholm, småorter eller om man ser sig omkring i Uppsala så ser man samma tendens. Det är många som hyr ut svart, men om man gör det så tar man också vissa risker. Så vad ska man då ha i åtanke om man funderar på att hyra ut en lägenhet svart? 

Höga straff för att hyra ut lägenhet svart

Straffet är som utgångspunkt för normala brott fängelse, vilket innebär högst två år. Handlar det om ett mildare fall så kan man istället råka ut för böter om man hyr ut en lägenhet svart. Om det handlar om organiserad brottslighet är utgångspunkt straff på 4 år.

Den som hyr ut en lägenhet svart kan dock inte bara åka på ett straff för att man hyr ut en lägenhet svart. Man kan dessutom bli dömd för ocker på grund av att man tar olaglig hyra. Särskilt om det handlar om stora summor som inte är marknadsmässiga och inte är skäliga så kan påföljden bli stor för just ocker. 

Skattebrott

Ytterligare en tredje konsekvens för att hyra ut en lägenhet svart handlar också om just det där med att man faktiskt tar emot olagliga pengar. Detta är skattebrott.  Om du tjänar pengar som du inte rapporterar och tjänar pengar utan att göra det genom ett registrerat företag som firma eller AB så är det extra allvarligt. Men oavsett har du tjänat pengar som du inte har uppgett för skatteverket och som du inte betalar skatt på. Ponera nu att du har hyrt ut en eller ett par lägenheter svart under tio år. Det blir väldigt mycket pengar som du inte betalat skatt på. Du kan bli krävd på skatt, samt får betala ränta för utebliven skatt, samt böter. 

Vill du hyra ut, tänk på att det är mycket säkrare att hyra ut en lägenhet i andrahand eller att helt enkelt hyra ut flera rum, rumsvis till flera olika personer. Skriv då ett ordentligt kontrakt så att båda parter vet vad som gäller. Den som hyr svart riskerar inga straff, det gör den som hyr ut.